INFO

Studieform: 2 semester (1 år)
Oppstart: August
Søknadsfrist: Fortløpende opptak
Opptakskrav: Ingen spesifikke krav
Pris studieavgift: 110 000 ,-

Fotterapeut er autorisert helsepersonell som har kompetanse på fottøy, gangmønster og sykdommer som har innvirkning på føttene. Fotterapeuter har unik helsefaglig kompetanse på fot, og behandler plager knyttet til hud, skjelett og negler. Terapeuten kan lindre, forebygge og behandle fotplager som kan oppstå. En av fotterapeuten sin viktigste oppgave er å finne årsaken til problemer og lidelser.

Høres dette noe ut for deg? Søk studieplass hos oss nå!

Undervisningen foregår i skolens egen lokaler i Sandefjord, Kongensgate 2A.

Ja, studiet er godkjent av Statens lånekasse. Søknad sendes elektronisk på deres hjemmeside – lanekassen.no

Undervisning er samlinger 1 gang i mnd, onsdag, torsdag og fredager kl. 0830-1530. Det må påregnes noen ettermiddagsundervisning/klientdager i løpet av skoleåret.

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på https://privatist.inschool.visma.no/ .

Sørg for å være ute i god tid med oppmeldingen, ikke vent til siste dagen.

NB! Studieavgiften dekker ikke for eksamensavgiften.

Følgende fagkoder gjelder for studiet:

  • FOT2001 Helsefremmende arbeid
  • FOT2002 Kommunikasjon og samhandling
  • FOT2003 Yrkesutøvelse
  • FOT2004 Tverrfaglig eksamen
  • FOT3001 Helsefremmende arbeid
  • FOT3002 Kommunikasjon og samhandling
  • FOT3003 Yrkesutøvelse
  • FOT3004 Tverrfaglig eksamen

Forskudd for administrativt arbeid 4000,-
53 000,- per semester.

Totalt 110 000 for hele studieperioden (lærebøker, uniform og eksamensavgift kommer i tillegg).

Oppstart til studiet er i august.

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er fotterapeut. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål, se www.helsedirektoratet.no

Programområdet for fotterapi skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innenfor behandling og forebygging av problemer knyttet til føttene. Gjennom arbeidet for en sunn fothelse og forebygging av belastningsskader skal fotterapifaget være med på å stimulere til fysisk aktivitet og fremme fothelse.

Opplæringen i faget skal legge vekt på planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppgaver i tråd med behovene til den enkelte bruker og gjeldende regelverk. I tillegg til at opplæringen skal medvirke til utvikling av faglig innsikt og praktiske ferdigheter knyttet til kunnskaper om anatomi og fysiologi, biomekanikk, hud- og hudlidelser og sykdomslære.

Sandefjord akademi tar forbehold om endringer i læremateriell, gjennomføring, eksamensordning o.l.

lanekassen