Frisørutdanning

Neste oppstart i januar 2022 - Fortløpende opptak


Godkjent av Statens Lånekasse

Sandefjord Akademi har som målsetting å være Skandinavias ledende skole med læring og trivsel i fokus. Skolen legger stor vekt på at undervisningen skal være av høy kvalitet, slik at studentene har gode forutsetninger for å opprettholde den høye kompetansen innen frisørfaget og innfri eksamenskravene.

Hvorfor ta frisørutdanning hos oss?
Valg av riktig skole kan være avgjørende for din motivasjon, din faglige dyktighet, kreativitet og ikke minst for ditt selvbilde som frisør. Dette vil i stor grad påvirke din yrkeskarriere.
Sandefjord Akademi frisørskole gir deg det beste fundamentet for videre utvikling i frisørfaget!  

Om vår frisørutdanning
Vår målsetting er å gi elevene våre den beste, grundigste og mest relevante grunnopplæring i frisørfaget. Vi vurderer kontinuerlig hva som er den viktigste kompetansen for elevene å inneha til enhver tid.

Våre lærere ved Sandefjord Akademi jobber hele tiden for å være oppdatert, slik at våre elever får den beste frisørutdanningen.

Sandefjord Akademi har rullerende opptak og vi anbefaler deg å søke tidlig da vi har stor pågang og klassene fylles raskt opp, skolestart i august 2021 og januar 2022. 

Hva skjer etter søknaden er mottatt av skolen?
Skolen behandler din søknad og du blir deretter kontaktet for et personlig intervju, Skolen legger vekt på motivasjon og interesse for faget.

shari-sirotnak-ajzbkcry-wu-unsplash-1076x1491

Hva kreves for å komme inn på Frisørstudiet?

Av formell utdanning krever vi kun at grunnskolen er gjennomført. Om du har erfaring med hår eller ikke, har ingen betydning. Etter vi har mottatt din søknad vil du bli kontaktet for et intervju. Du må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig da all undervisning er på norsk.

Hva koster skolen?
Skolen koster kr 70 000,-. Avgiften inkluderer alt materiell som forbrukes i skoletiden, foruten skrivemateriell.

Sandefjord Akademi er godkjent av Statens Lånekasse for lån og stipend.

Hvordan får jeg Frisør svennebrev?

Det er to veier som leder til svennebrevet:

1. Lærling: Utdannelsen tar utgangspunkt for 4 år. Du får 6 måneder fratrekk fra Sandefjord Akademi Frisørskole. Du får 12 mnd. Fratrekk for VG1 Design og håndverk. Vg2 Frisør gir 12 mnd. Fratrekk Alle andre VG1 og VG2 gir 3 mnd. Hver i fratrekk.

2. §3-5 Praksiskandidat (privatist) tar utgangspunkt 5 år. Ingen krav til skolegang eller kurs. Ingen aldersgrense. Du får 6 måneder fratrekk for Sandefjord Akademi Frisør skolen.

Uansett modell: du må bestå en tverrfaglig eksamen (FRI3102) før du kan gå opp til svenneprøven

Les mer her