Hud og Kroppsterapeut

Godkjent av Statens Lånekasse

Sandefjord Akademi har som målsetting å være Skandinavias ledende hudpleieskole med læring og trivsel i fokus. Skolen legger stor vekt på at undervisningen skal være av høy kvalitet, slik at studentene har gode forutsetninger for å opprettholde den høye kompetansen innen hudpleie og frisørfaget og innfri eksamenskravene. 

Fulltid og deltid - Internasjonal Godkjenning

Fortløpende opptak

Består av et ettårig fulltidsstudium på dagtid.
Undervisningen foregår ved fulltid hver dag; mandag – fredag, kl. 08.30 – 15.30.

Undervisning deltid 1.5 år mandag, tirsdag og onsdag. kl. 16 00- 21 00.

Skolestart august 2021

De som velger fulltid og deltids studier ønsker:

 En godkjent yrkesutdannelse
 Intensivt og innholdsrikt studieår
 Motivert for å fullføre studiet på ett år fulltid
 Motivert for å fullføre deltidsstudiet på 1.5 år

I løpet av studiet får du:

 Praktisk og teoretisk trening
 Spennende spesialkurs
 Temadager
 Praktisk trening på klienter
 Utplassering i salonger i løpet av studietiden

Opptak fulltid:
Sandefjord Akademi har ingen spesifikke opptakskrav.
Vi legger vekt på interesse og motivasjon hos våre elever.

Pris/betingelser:

Studieavgiften Hud og kroppsterapeut full og del tid er kr 115 000,-

Studieavgiften er delt opp i et påmeldingsgebyr pålydende kr 4 500,- og to semesteravgifter à kr 55 250,- Skolen kan tilby gode rentefrie nedbetalingsløsninger.
Sandefjord Akademi er godkjent av Statens Lånekasse for lån og stipend.

Merkevarer:
Skolen vektlegger viktigheten av å benytte kjente merkevarer i undervisningen. Dette fordi flere av de kjente produktseriene har en betydelig forskning til grunn for sin produktutvikling. Studentene får derfor god kjennskap til meget anerkjente produkter. Samtidig er det en stor fordel for studentene at de har erfaring med bruk av de mest brukte produktseriene når de skal ut i arbeidslivet.

lanekassen

Hudpleie

Fortløpende opptak

Består av et ettårig fulltidsstudium på dagtid der all teori er online og den praktiske gjennomføres i skolen lokaler.
Undervisningen foregår første semester; mandag og tirsdag kl. 08.30 – 15.30.
Andre semester: Fremmøte ca én uke i mnd.
Skolestart august 2021  

Godkjent hudpleieskole
Sandefjord Akademi har Kunnskapsdepartementets godkjenning som en offentlig godkjent hudpleieskole. Vi er underlagt kvalitetsnormene som departementet setter for utdanningen.

De som velger deltidsstudiet ønsker:
 En godkjent yrkesutdannelse på 10 måneder.
 Intensivt og innholdsrikt studieår
• Motivert for å fullføre studiet på ett år

I løpet av fulltidsstudiet får du:
 Praktisk trening
 Praktisk trening på klienter  

Opptak deltid:
Sandefjord Akademi har ingen spesifikke opptakskrav.
Vi legger vekt på interesse og motivasjon hos våre elever.
 
Pris/betingelser:
Studieavgiften Hud og kroppsterapeut fulltid er kr 70 000,-

Studieavgiften er delt opp i ett påmeldingsgebyr pålydende kr 4 500 og to semesteravgifter à kr 32750,-

Sandefjord Akademi er godkjent for lån og stipend hos Lånekassen.

lanekassen

Fagplan