Kosmetisk dermatologisk sykepleier

Kosmetisk dermatologisk sykepleier

Mål for studieprogrammet

Kosmetisk Dermatologisk Sykepleier er meget attraktiv og etterspurt yrkesgruppe som samarbeider med leger, medisinsk-kosmetiske klinikker. Bransjen vokser og det er et behov for Kosmetisk Dermatologisk Sykepleier inn mange ulike områder da spesielt innenfor det medisinske markedet med bruk av kosmetisk-medisinske behandlinger som bl.a laser, IPL og injeksjoner.

Utdanningen gjennomføres i et nært samarbeid med leverandører og leger og spesialister inne feltet..

Sandefjord Akademi er ansvarlig både for undervisning, pensum, eksamen og studentenes læringsutbytte alle emner

Hudpleie – dermatologi

Kosmetiske dermatologi         

Kunnskaper:

 • har avansert kunnskap om den voksne og aldrende huden
 • har fordypede kunnskap om ulike hudtilstander og hudsykdommer
 •  har inngående kunnskap om hudens reaksjoner på ulike behandlinger, ingredienser og produkter
 • har god kunnskap om grensesnittet mellom vanlige hudpleiebehandlinger og medisinske hudbehandlinger
 • har fordypet kunnskap om ulike former for kosmetisk behandling av hudlidelser og sykdommer som kan påvirke huden
 • kan kritisk vurdere aktuelle kosmetiske behandlingsformer samt evt. kontraindikasjoner
 • har kunnskap om metoder for kvalitetssikring av virksomheten
 • kan gi profesjonell hudbehandling
 • kan veilede kunden i bruk av produkter og hjemmebehandlinger
 • gir faglig forsvarlig behandling for ulike enklere hudsykdommer og hudtilstander
 • har inngående ferdigheter i vurdering av kundens behov for kosmetisk behandling i samarbeid med lege
 • dokumenterer resultat av analyser, aktuell behandling og effekten av denne på en systematisk måte
 • har ferdigheter i å informere og veilede kunden på en faglig forsvarlig måte og ut fra den enkeltes behov
 • har grunnleggende ferdigheter i de vanligste kosmetiske behandlingsformer
 • kan analysere relevante fag-, og yrkesetiske problemstillinger innenfor det kosmetisk-dermatologiske feltet
 • er bevisst på egen begrensning i kompetanse når det gjelder å gi råd om og behandling av hudsykdommer eller andre helseplager
 • arbeider kunnskapsbasert og er i stand til å oppsøke ny kunnskap som grunnlag for faglig refleksjon og kontinuerlig forbedring av egen profesjonsutøvelse
 • kan bidra til nytekning og delta i fagutviklingsprosesser innenfor fagfeltet kosmetisk dermatologi og hudbehandling
 • hudens oppbygning og funksjon
 • forskjellige hudtyper og variasjoner i hudens utseende
 • vanlige hudlidelser
 • muskler i hode, nakke og bryst
 • solens påvirkning på huden og skader relatert til soling og bruk av solarium
 • psykososiale aspekter ved hudproblemer
 • grunnleggende og kosmetisk kjemi
 • hudterapeutens rolle og kompetansegrenser overfor mennesker med hudproblemer
 • hygieniske prinsipper ved hudpleiebehandlinger
 • har utvidede kunnskaper om hud og kroppens oppbygging og funksjon
 • kan gjøre rede for de lettere typer av hudlidelser og de vanligste hudsykdommer
 • har økt kunnskap i hvordan man ivaretar huden og holder den frisk og sunn
 • har kunnskap om kosmetisk kjemi
 • har kunnskap om ulike hudprodukters innhold og sammensetning og hvordan de virker samt evt. forholdsregler/bivirkninger ved bruk
 • arbeider aktivt for å sikre et kunnskapsbasert fundament for egen praksis
 • skjønnhetsidealer og selvbilde
 • etiske vurderinger ift. behandlinger
 • lover og forskrifter
 • ernæring og hud
 • hudens utvikling i voksne og eldre år
 • antiaging
 • acne og acnebehandlinger
 • pigmentering, solskader og hudkreft
 • rosacea
 • injeksjoner med botulinum toxin og hyaluronsyre filler(autorisasjon)
 • komplikasjoner ved behandling med filler
 • bruk av IPL og laser i kosmetisk behandling; apparatkunnskap og behandling av problemer som sprengte blodkar, pigmentering og hår
 • kjemisk peeling
 • mikroneedling
 • mesoterapi
 • kundeveiledning og utarbeidelse av helhetlig behandlingsplan, herunder kombinasjonsbehandlinger
 • metoder for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av virksomheten
 • har økt kunnskap om den voksne og aldrende huden
 • har kunnskap om ulike former for kosmetisk behandling av hudlidelser og sykdommer som kan påvirke huden
 • har økt innsikt i sammenhengen mellom selvbilde, kroppsbilde og behovet for å oppsøke kosmetisk behandling
 • kan kritisk vurdere aktuelle kosmetiske behandlingsformer samt evt. kontraindikasjoner
 • har kunnskap om metoder for kvalitetssikring av virksomheten og lovverk knyttet til bruk av optiske kilder
 • har inngående ferdigheter i vurdering av kundens behov for behandling i samarbeid med lege
 • dokumenterer resultat av analyser, aktuell behandling og effekten av denne på en systematisk måte
 • har ferdigheter i å informere og veilede kunden på en faglig forsvarlig måte og ut fra den enkeltes behov
 • har grunnleggende ferdigheter i følgende behandlingsformer;
  • behandling med indikasjonene nasiolabialfolder, marionettelinjer og «nedadgående» munnviker; KB 3 step system for filler
  • Toxin 4,5,6 system for toxin behandling
  • IPL behandling
  • kjemisk peeling
  • mikroneedling
  • mesoterapi
 • har grunnleggende ferdigheter i bruk av de vanligste produkter og utstyr innen kosmetisk hudpleie

           kan analysere relevante fag-, og yrkesetiske problemstillinger innenfor det kosmetisk-dermatologiske feltet

 • møter kundene med respekt og serviceinnstilling
 • er bevisst på egen kompetanse og samarbeider med andre relevante yrkesgrupper for å sikre kunden et faglig forsvarlig tilbud
 • arbeider kunnskapsbasert og er i stand til å oppsøke ny kunnskap som grunnlag for faglig refleksjon og kontinuerlig forbedring av egen profesjonsutøvelse
 • kan bidra til nytekning og delta i fagutviklingsprosesser innenfor fagfeltet kosmetisk dermatologi og hudbehandling

 

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav

Det er obligatorisk fremmøte på all undervisning, inkl når undervisnigen er lagt opp til nettundervisnign.

Studenter som har fravær fra teori og/eller ferdighetstrening i laser/IPL, botulinum injeksjoner eller fillers, må påregne å ta igjen dette med evt. neste kull før de kan avlegge eksamen.

Vurderingskrav

Emnet vurderes med en individuell skriftlig fordypningsoppgave samt en muntlig eksamen.
Muntlig eksamen vurderes med karakteren bestått – ikke bestått.
Fordypningsoppgaven vurderes med gradert karakter A – F hvor E er laveste bestått karakter.

Pris for utdanningen

Kr 105 000,-

Registreringsavgift                kr 4500,-

Studieavgift pr semester        kr 50 250,-

Vi tilbyr egne finansiering løsninger. Kontakt oss for informasjon

Kostnader som uniform, bøker og produkter til trening utenfor skolens område, er ikke inkludert i semesteravgiften.

Samlinger.

Studiet har totalt 8 fysisk samlinger. Fra torsdag til og med søndager.

2022

September 8-11

September – oktober 29- 2

Oktober 27-30

November 24-27

2023

Januar 5-8

Februar 9-12

April 20-23

Mai 25-28

Sandefjord Akademi setter søkelys på fysisk fremmøte, da dette er et fag som må trenes på i samarbeid med faglærere. Noen nettstudier med enkel teori vil bli gjennomført.